Arjen de Wit

Categorie: Cross-over

Verbetertraject

“We werken aan een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving voor alle medewerkers.

Zoals aangekondigd is besloten een externe partij aan te trekken die ons gaat helpen bij het doorvoeren van de nodige interne verbeteringen. De commissie heeft met name beoordeeld welke partij de context en het vraagstuk van de organisatie goed begrijpt, of ze de breedte van de vraag aan kan en voldoende aandacht schenkt aan aspecten als cultuur en leiderschap en aan aspecten als het analyseren van systemen en processen.

We weten waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. Maar hoe de weg daar naartoe eruit moet zien, weten we nog niet. Daar gaat het bureau ons bij helpen en adviseren over mogelijke interventies.

Uiteindelijk gaat het erom dat we als organisatie beter gaan functioneren. Dat mensen in staat worden gesteld om makkelijker hun werk te doen. Dus niet alleen een rapport en adviezen op papier, de organisatie moet voelbaar anders.

Het is goed mogelijk dat deze berichtgeving alsnog veel vragen onbeantwoord heeft gelaten of de komende tijd nieuwe vragen bij je oproept. Hoewel we in deze eerste fase van het verandertraject nog niet de antwoorden hebben op alle vragen, nodigen we je graag uit voor een open online bijeenkomst.”

#fictie #nonfictie #kafka


Advertentie

Woorden

De prediker is niet vermoord. Hij staat in de aarde en reikt naar de wolken. Zijn woorden ritselen tussen de bladeren.

ML Kingpark, 18:18