De wereld

Ik vraag me af: zijn er op dit moment meer mensen binnen of buiten?